Jraj Kukura

Juraj Kukura číta Bibliu


17. 4. 2019 (Streda) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr
dirigent
Jozef Chabroň
zbormajster
Zuzana Paštéková
husle
Rastislav Ballek
režijná spolupráca
Juraj Kukura recitátor
Juraj Kukura číta Bibliu
Joseph Haydn Die Vorstellung des Chaos, úvod z oratória Stvorenie, Hob.XXI:2
Johann Sebastian Bach
Ach Herr, lass dein lieb Engelein, chorál z Jánových pašií, BWV 245
Johann Sebastian Bach – Leopold Stokowski Chorál z Veľkonočnej kantáty Erfreut euch, ihr Herzen, BWV 66
Felix Mendelssohn Bartholdy Nun danket alle Gott, chorál zo Symfónie č. 2 B dur, op. 52 Lobgesang
Sehet, welch’ eine Liebe,
zbor z oratória Paulus, op. 36
Siehe, der Hüter Israels, zbor z oratória Eliáš, op. 70
Johannes Brahms Wie lieblich sind deine Wohnungen, zbor z Nemeckého rekviem, op. 45
Gabriel Fauré Sanctus z Rekviem, op. 48
Franz Liszt Stabat mater speciosa z oratória Kristus, S. 3
Johann Paul von Westhoff Imitazione delle campane
Johann Sebastian Bach – Max Reger
O Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross, BWV 622
Johann Sebastian Bach Wir setzen uns mit Tränen nieder z Matúšových pašií, BWV 244

Príbehy Starého Zákona, Evanjeliá, Žalmy, Litánie… nepreberné žriedlo inšpirácie pre náš každodenný život a zároveň pre všetky druhy umenia. Novodobé dejiny európskej hudby súvisia vo svojich prvopočiatkoch práve so spevom sakrálnych nápevov s biblickými textami. Táto výrazná niť sa naďalej vinie dejinným procesom ako jeden zo zásadných prvkov akýchkoľvek poetík, žánrov a štýlov. Zatiaľ čo v oblasti svetskej hudby často dochádzalo k prudkému procesu individualizácie týchto autorských poetík, sakrálna hudba prepojená na Bibliu má výrazného spoločného menovateľa, platného pre všetky epochy. Žiarivým vzorom je tvorba Johanna Sebastiana Bacha, na ktorý sa odvolávali a na ktorý nadväzovali majstri hudby 19. storočia.