Julia Fischer

Julia Fischer – Husľový recitál


10. 10. 2014 (Piatok) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 24, 20, 16 €
Julia Fischer, husle
Yulianna Avdeeva, klavír
Johann Sebastian Bach
Sergej Prokofiev
Johannes Brahms
Johannes Brahms
Sonáta E dur, BWV 1016
Sonáta č. 1 f mol op. 80
Scherzo pre husle a klavír c mol WoO posth. 2
Sonáta č. 3 d mol op. 108
“Julia Fischer svojou hrou vyráža dych, nie je to len talentovaná umelkyňa, je to fenomenálna huslistka, vďaka ktorej publikum zažíva hudobnú extázu; len málo súčasných interpretov jej môže konkurovať“, takto hodnotia umenie dámy koncertných pódií so slovenskými koreňmi, ktorej patria najprestížnejšie svetové pódiá.
Bachove Sonáty pre husle a basso continuo patria do zlatého fondu komornej hudby. Naznačuje v nich už nový typ partnerstva medzi sólovým, diskantovým nástrojom a sekciou continua. Klávesový nástroj začína byť aktívnejším činiteľom a prezentuje v náznakoch aj tematický materiál. V priebehu 19. storočia sa sonáty pre husle a klavír etablovali ako reprezentatívny útvar – ako prevažne virtuózne diela (tak ich vnímal Johannes Brahms v Scherze a potom aj Sergej Prokofiev)- alebo ako diela inklinujúce k akémusi komornému symfonizmu, ako v prípade troch Sonát Johannesa Brahmsa. Posledná z nich je dielom zrelého autora, nazerajúceho na sonátový princíp z nadhľadu mudrca.