Jezuitský kostol Skalica

Joseph Haydn, Skalica


12. 6. 2016 (Nedeľa) o 16:00, Zájazdy
Kostol sv. Františka Xaverského,
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr dirigent
Jozef Chabroň zbornajster
Martina Masaryková soprán
Petra Noskaiová alt
Jozef Gráf tenor
Tomáš Šelc bas
Mikuláš Schneider-Trnavský

Joseph Haydn

Jubilate Deo
Domine non sum dignus
Omša d mol Nelsonmesse