Ewald Danel, SKO na Košickej hudobnej jari, 13.5.2014

Jarný ARTIS koncert Prešov


12. 5. 2016 (Štvrtok) o 19:00, Zájazdy
Evanjelický chrám sv. Trojice,
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Karolína Hurayová-Zívalíková violončelo 
Wolfgang Amadeus Mozart
Dušan Martinček
Iris Szeghy
Anton Petrík

Antonín Dvořák
Malá nočná hudba, KV 525
Passacaglia
Ad Parnassum
Scherzo pre violončelo a sláčikový orchester
„Venované Slovenskému komornému orchestru“ – svetová premiéra
Serenáda E dur op. 22