Heiko Mathias Förster, dirigent

Janáčkova filharmónia Ostrava


30. 9. 2015 (Streda) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 20, 16, 12 €
Janáčkova filharmónia Ostrava
Heiko Mathias Förster
 dirigent
Reinhold Friedrich trúbka
Leoš Janáček
Henri Tomasi
Antonín Dvořák
Alexander Aruťuňan
Príhody Líšky Bystroušky, orchestrálna suita z opery
Koncert pre trúbku a orchester
Vodník, symfonická báseň op. 107
Koncert pre trúbku a orchester As dur

Janáčkova filharmónia Ostrava, jeden z najvýznamnejších českých orchestrov, sa s novým šéfdirigentom Heikom Mathiasom Försterom sústreďuje na svoju hlavnú umeleckú doménu – interpretáciu českej hudby.
Leoš Janáček bol jedným z mála hudobníkov, ktorí chceli vrátiť hudbu tam, odkiaľ pochádza – do prírody. Opera o Líške Bystrouške je v tomto smere dielom transparentným. Antonín Dvořák šokoval po návrate z USA hudobnú verejnosť cyklom symfonických básní podľa Karla Jaromíra Erbena. Dvořák patril medzi prívržencov krídla „brahmsovcov“, ktorí odmietali akýkoľvek literárny program v hudbe. Dvořák sa však svojmu nemeckému priateľovi nespreneveril: svoje poémy riešil na základe dokonalých klasických foriem.
Po barokovej epoche, kde trúbka často dominovala, nastal v oblasti tvorby pre tento náročný nástroj útlm. Až skladatelia 20. storočia pochopili, že je nevyhnutné rozšíriť zvukové spektrum v koncertantnej hudbe. Koncerty Henriho Tomasiho a Alexandra Aruťuňana patria medzi reprezentatívne opusy. O tom je presvedčený aj jeden z najžiadanejších trubkárov súčasnosti, držiteľ Prix ECHO Klassik Reinhold Friedrich.