Slovenský filharmonický zbor

Slovenský filharmonický zbor, VŠMU


19. 5. 2023 (Piatok) o 19:00, J Junior
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 8 €
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň zbormajster, dirigent
Študenti Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Gabriela Vávrová dirigentka
Yelyzaveta Yanko dirigentka
Peter Rezník dirigent
Filharmonické trombónové trio
Albert Hrubovčák trombón
Michal Jaško trombón
Michal Motýľ trombón
Marek Štrbák organ
Eva Dovcová soprán
Juraj Tomka husle
Petra Torkošová klavír
Anton Bruckner
Bohuslav Martinů
Morten Lauridsen
Zdeněk Lukáš
Zdeněk Lukáš
Motetá (výber)
Romance z pampelišek
O Magnum Mysterium
Missa brevis pre miešaný spevácky zbor a cappella
Pocta tvůrcům, op. 147

Výnimočný koncert, na ktorom budú vedľa seba stáť profesionáli i budúci profesionáli, zatiaľ študenti VŠMU. Príležitosť dirigovať Slovenský filharmonický zbor bude akiste pre mladých adeptov veľkou poctou a výzvou zároveň. Po ich boku sa predstaví i Filharmonické trombónové trio a nitriansky organista Marek Štrbák.