J5 2006/2007


21. 2. 2007 (Streda) o 19:00, J Junior
Koncertná sieň SF,

Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave


Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave


Július Karaba, dirigent


Iveta Viskupová, zbormajsterka


Juraj Tomka, viola


Lucia Baráthová, husle


Eva Melichariková, soprán


Judita Nagyová, alt


Csaba Kotlár, tenor


Tomáš Šelc, bas 

Paul Hindemith                                  


Smútočná hudba pre violu a sláčikový orchester


Max Bruch 


Koncert pre husle a orchester č. 1 g mol op. 26


Anton Bruckner 


Rekviem d mol WAB 39

Paul Hindemith písal  aj príležitostnú hudbu k určitým spoločenským alebo politickým udalostiam,  pričom  neraz ju predvádzali amatérski hudobníci.  Smútočnú hudbu skomponoval Hindemith roku 1936, keď sa dopočul o smrti anglického kráľa Juraja V. Veľmi rýchlo vznikla sólová skladba pre violu a sláčikový orchester na pamiatku tejto smutnej udalosti.


V priebehu 19. storočia, v období nadvlády inštrumentálnej virtuozity,  vzniklo nesmierne množstvo efektných sólových koncertov pre rôzne nátroje. Husle ako vďačné sólové médium nemohli v tomto počte chýbať. K emocionálne ladeným patrí aj prvý husľový koncert Maxa Brucha z obdobia jeho pôsobenia v Koblenzi. Dielo venoval veľkému nemeckému viruózovi Josephovi Joachimovi. Rakúskeho skladateľa Antona Brucknera preslávili predovšetkým jeho monumentálne symfónie a cirkevná hudba. Z obdobia jeho mladíckeho pôsobenia vo Sv. Florianovi, kde bol činný ako učiteľ a organista, pochádza nádherné a vrúcne Rekviem d mol (1849). 


Ako sólisti Junior koncertu sa predstavia poslucháči Konzervatória v Bratislave pod taktovkou dirigenta Júliusa Karabu.