J5 2005/2006


31. 5. 2006 (Streda) o 19:00, J Junior
Koncertná sieň SF,

Orchester mladých a žiaci Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera

Dievčenská spevácka skupina pod vedením Angely Vargicovej
Miroslav Šmíd, dirigent

Cyril Kubiš, dirigent

Martin Klempár, spev

Lucia Kopsová, husle

Igor Dibák / Peter Štilicha
Majstri speváci Drakopevci op. 49

Bartolomej Urbanec Svadobné melódie

Svetozár Stračina Marmuriena

Miroslav Šmíd Vyhadzovaná, Spievanie o daždi

Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk!

Vincenzo Valente  Luna curtese serenata

John Williams Téma z filmu Schindlerov zoznam

Ennio Morricone Music Morricone

Johann Strauss st. Pochod Radetzkého op. 228

Je dobré ak v dnešnej dobe, zahltenej komerciou a nekvalitou, ešte pôsobí rotor, ktorý vytvára pozitívnu dynamiku a energiu medzi mladými a tými najmladšími. Igor Dibák má v práci s deťmi bohaté skúsenosti a našiel aj vhodných partnerov – drakopevcov. Za hodnoty hudby naozaj musíme bojovať ako rozprávkoví dobrí draci …