Symfonický orchester VŠMU

VŠMU Bratislava


20. 3. 2024 (Streda) o 18:00, J Junior, Symfonický orchester VŠMU Bratislava
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Cena: 10, 8 €
Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Marián Lejava dirigent
Anhelina Kydora klavír
Kristina Borbat klavír
Martin Pavlík husle
Thomas Adès
Francis Poulenc
Jean Sibelius
Johannes Brahms
Dawn
Koncert pre dva klavíry a orchester d mol
Štyri humoresky pre husle a orchester, op. 89
Variácie na Haydnovu tému, op. 56a