Symfonický orchester VŠMU

VŠMU Bratislava


20. 3. 2024 (Streda) o 18:00, J Junior, Symfonický orchester VŠMU Bratislava
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 8 €
Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Spevácky zbor Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Marián Lejava dirigent
Ladislav Kaprinay zbormajster
Anhelina Kydora klavír
Kristina Borbat klavír
Martin Pavlík husle
Thomas Adès
Francis Poulenc
Jean Sibelius
Johannes Brahms
Gabriel Fauré
Dawn
Koncert pre dva klavíry a orchester d mol
Štyri humoresky pre husle a orchester, op. 89
Variácie na Haydnovu tému, op. 56a
Cantique de Jean Racine, op. 11

Marián Lejava pravidelne spolupracuje s orchestrálnym telesom jeho domovskej inštitúcie Vysokej školy múzických umení. Mladé klaviristky sa predstavia energickým koncertom pre dva klavíry Francisa Poulenca. Provokatívne dielo je inšpirované indonézskymi gamelanmi, jazzom a zároveň koncertmi skladateľských predchodcov, Mozartom, Lisztom a Ravelom. Jean Sibelius sa husľovým virtuózom nestal, no dokonalé ovládanie nástroja ho viedlo k tvorbe viacerých opusov pre husle. V Štyroch humoreskách sa predstaví nádejný huslista Martin Pavlík. Pôvabné Variácie na Haydnovu tému, op. 56 vznikli v bavorskom Tutzingu, známom výletnom stredisku pri Starnberskom jazere, kam sa Johannes Brahms uchýlil v letných mesiacoch 1873. Študentský koncert dopĺňa súčasné dielo Dawn Thomasa Adèsa, ktoré vzniklo počas pandémie. Je inšpirované každodenným vychádzaním slnka, ktoré sa opakuje za každých okolností naprieč našou planétou. Navracanie sa svitania je zobrazené opakovaním sa témy tristo rokov starej ciaccony Henryho Purcella. Cantique de Jean Racine, v ktorej možno spozorovať viaceré paralely s neskorším Rekviem, skomponoval Gabriel Fauré ešte ako devätnásťročný študent. Skladba očarila pedagógov a vyhrala školskú kompozičnú súťaž na École Niedermeyer de Paris.