Superar Slovakia

Superar Slovakia


9. 5. 2023 (Utorok) o 18:00, J Junior
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Kúpiť online Cena: 10, 8 €
Superar Slovakia
Eva Šušková
zbormajsterka
Oľga Bystrianska zbormajsterka
Lenka Brádňanská zbormajsterka
Program z tvorby Bélu Bartóka, Eugena Suchoňa, Petra Zagara a Tomáša Boroša

Superar Slovakia je medzinárodný sociálno-edukačný program, zameraný na sociálne vylúčené komunity.