Rastislav Štúr 1178 Photo © A. Trizuljak

PUBLIKUM + Online Mozart Čajkovskij Walton Šostakovič


7. 5. 2021 (Piatok) o 19:00, J Junior
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 8 € NÁVŠTEVNÍCI v koncertnej sieni + Online

Koncert bude vysielaný na stream.filharmonia.sk

Prednostne pozývame abonentov cyklov AD, BE, DB a E

Pozrite si videopozvánku na koncert.

Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr dirigent
študenti VŠMU:
Tatiana Hajzušová soprán
Martin Ruman viola
Tereza Špuláková klavír
Wolfgang Amadeus Mozart Predohra k opere Figarova svadba, KV 492
E Susanna non vien!, Dove sono
,
recitatív a ária Grófky z 3. dejstva opery Figarova svadba,
KV 492
Piotr Iľjič Čajkovskij Polonéza z 3. dejstva opery Eugen Onegin
Puskaj pogibnu ja… Ja vam pišu, listová scéna Tatiany z 1. dejstva opery Eugen Onegin
William Walton
Dmitrij Šostakovič
Koncert pre violu a orchester
Koncert pre klavír a orchester č. 2 F dur, op. 102

Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi sa v opere Figarova svadba, KV 492 podarilo dokonale vykresliť pestrú paletu kontrastných ľudských charakterov a poukázať na mravný úpadok šľachty. Veľkolepá a energická operná predohra patrí v koncertnom prevedení k skladateľovým najhrávanejším dielam. Jedným z veľmi emotívnych a technicky náročných sólových čísel opery je recitatív a ária E Susanna non vien!, Dove sono zo záveru tretieho dejstva. Medzi najúspešnejšie diela Piotra Iľjiča Čajkovského patrí aj jeho psychologická opera Eugen Onegin spracovaná na námet rovnomenného románu Alexandra Sergejeviča Puškina. Na pozadí ľúbostného príbehu dvoch protikladných postáv autor zobrazuje krízu predrevolučnej spoločnosti. V Koncerte pre violu a orchester sa naplno prejavuje zrelý kompozičný štýl Williama Waltona, pre ktorý sú charakteristické romantické melódie, bohatá harmónia, výrazná rytmická pulzácia a melanchólia. Dmitrij Šostakovič vo svojom Koncerte pre klavír a orchester č. 2 F dur, op. 102 vymenil úzkosť, melanchóliu a zvukovú temnotu predchádzajúcich diel za hravosť, iskrivosť a pôvab.
V spolupráci so Slovenskou filharmóniou sa pod taktovkou Rastislava Štúra predstavia mladí sólisti – poslucháči VŠMU v Bratislave. Sopranistka Tatiana Hajzušová získala niekoľko významných ocenení na renomovaných medzinárodných speváckych súťažiach. V novembri 2020 debutovala v Štátnom divadle Košice v projekte Gustav a Alma Mahler – „Manželstvo v piesňach”, ktorý bol následne odvysielaný v RTVS. Klaviristka Tereza Špuláková získala ocenenia na niekoľkých medzinárodných súťažiach, absolvovala majstrovské kurzy u popredných umelcov, ako aj študijné pobyty v Porte a Helsinkách. Violista Martin Ruman vystupoval ako sólista, komorný hráč alebo sólo violista orchestra Slovenská filharmónia takmer vo všetkých európskych krajinách, ako aj v USA a viacerých ázijských krajinách.