Slovenská filharmónia

Príbeh hudby Slovenskej filharmónie


14. 2. 2024 (Streda) o 18:00, Bratislavský chlapčenský zbor, J Junior
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 8 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Bratislavský chlapčenský zbor

Jan Rozehnal zbormajster
Gabriel Rovňák 
dirigent, moderátor
Magdaléna Rovňáková zbormajsterka
Vladimír Kobielsky herec
Anabela Patkoló husle
Barbara Braunová mezzosoprán
Alexander Fellmayer soprán
Príbeh hudby Slovenskej filharmónie

Vzdelávací projekt Bratislavského chlapčenského zboru zavíta v roku 2024 aj do Slovenskej filharmónie. Cieľovou skupinou koncertu sú mladí ľudia a rodiny s deťmi. Práve im je prispôsobená dramaturgia koncertu, ktorá popri hudobných číslach prináša aj veľké množstvo zaujímavých informácií. Príbeh hudby bude venovaný jubilejnej 75. koncertnej sezóne, priblíži sa vznik inštitúcie.