Robert Kružík

Larsson Dvarionas Borne Rachmaninov


19. 2. 2020 (Streda) o 18:00, J Junior
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 8 €
Slovenská filharmónia
Robert Kružík dirigent
študenti VŠMU:
Matúš Krpelan pozauna
Daniel Gončarov fagot
Klára Přecechtělová flauta
Yunus Hermann klavír
Lars-Erik Larsson
Balys Dvarionas
François Borne
Sergej Rachmaninov
Concertino pre pozaunu a sláčikový orchester, op. 45 č. 7
Téma s variáciami pre fagot a orchester
Fantaisie brillante sur Carmen pre flautu a orchester (upr. Raymond Guiot)
Koncert pre klavír a orchester č. 2 c mol, op. 18

Švédsky skladateľ Lars-Erik Larsson rešpektoval tradíciu 19. storočia, skúšal to aj so schönbergovskou dodekafóniou či timbrovou hudbou, aby nakoniec vo svojej tvorbe dospel k originálnej syntéze na báze vlastných skúseností a znalostí. Litovský autor Balys Dvarionas je dodnes jedným z hrdinov hudobných dejín pobaltskej republiky. Bol skúseným a všestranným hudobníkom, takže jeho skladby sú pevne zasadené do hudobníckej praxe. Francúzsky flautista François Borne sa venoval interpretačnej činnosti; jeho Fantázia na motívy z Bizetovej opery Carmen sa však pevne usadila v repertoári mnohých súčasných flautistov. Interpretačnej praxi sa intenzívne venoval aj Sergej Rachmaninov; on však dynamicky vstupoval aj do sféry tvorby. Elegický Druhý klavírny koncert je dielom doslova legendárnym a napriek extrémnym technickým nárokom aj často vyhľadávaným interpretmi.