J2 2005/2006


14. 3. 2006 (Utorok) o 19:00, J Junior
Koncertná sieň SF,

Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení

Michael Dittrich, dirigent
Branislav Malatinskýklavír

Andrea Čajová, soprán

Franz Schubert
Čarovná harfa pre orchester D 644
Wolfgang Amadeus Mozart
Koncert pre klavír a orchester A dur KV 488

Johann Strauss

Jarné hlasy, valčík op. 410
Franz Schubert
Symfónia č. 5 B dur D 485

Koncerty mládežníckych a študentských orchestrov mávajú neopakovateľnú atmosféru. Pravidelne sa obmieňajúci hudobníci môžu byť pre dirigentov istou záťažou, každopádne však neustály prísun mladej „krvi“ prináša skôr tie príjemné stránky: nedostavuje sa profesionálna rutina a na pódiách cíiť mladícky entuziazmus i radosť z muzicírovania.

V cykle Junior sa predstaví Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktorý svoj program čiastočne  v „mozartovskom“ duchu. Na úvod však ešte zaznie naozajstná rarita – hudba k melodráme Čarovná harfa, na rozdiel od Rosamundy, zriedkavo hrávané dielo Franza Schuberta. Nasleduje snáď najpopulárnejší Mozartov klavírny koncert a po prestávke na odľahčenie slávny straussovský valčík Jarné hlasy a 5. symfónia  B dur Franza Schuberta.  Dobový viedenský kritik Eduard Hanslick ju síce označil prívlastkom “slabý odvar Mozarta” (skutočne v nej cítiť vplyv hudby Haydna, Beethovena a predovšetkým Mozartovej symfónie g mol KV 550), dnes sa však radí  k stáliciam klasicko-romantického  repertoáru orchestrov.