Peter Valentovič foto © Alexander Trizuljak

Študenti Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici


3. 3. 2023 (Piatok) o 19:00, J Junior
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 8 €
Slovenská filharmónia
Peter Valentovič 
dirigent
Študenti Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici

Anabela Patkoló husle
Andrej Simančuk altový saxofón
Martin Zajac marimba
Nika Sidor klavír
Martin Lang
Eugen Suchoň
Jacques Ibert
Paul Creston
Maurice Ravel
Ultima ritualia pre veľký orchester, op. 33 (premiéra)
Fantázia pre husle a orchester, op. 7, ESD 73
Concertino da camera pre altový saxofón a orchester
Concertino pre marimbu a orchester, op. 21
Koncert pre klavír a orchester G dur