Ondrej Olos

Študenti VŠMU Bratislava a AMU Banská Bystrica


18. 3. 2022 (Piatok) o 19:00, J Junior
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Cena: 10, 8 €
Študenti VŠMU Bratislava
Študenti AMU Banská Bystrica
Ondrej Olos
 dirigent
Program bude oznámený dodatočne