Slovenský komorný orchester 2-jan-f-lukas

Punc histórie, pulz prítomnosti


10. 11. 2019 (Nedeľa) o 16:00, J Junior
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 8 €
Slovenský komorný orchester
Bratislavský detský zbor
Ewald Danel umelecký vedúci
Robert Tišťan zbormajster
študenti a absolventi ZUŠ Miloša Ruppeldta:
Hana Kalábová klavír
Michal Miklovič klarinet
Michal Šimon Hradský klavír
Ferdinand Slezák husle
Júlia Novosedlíková klavír
Laura Lovišková flauta
Linda Ballová soprán
Erik Rothenstein barytónový saxofón
Eugen Prochác violončelo
Ladislav Szathmáry violončelo
Marián Lejava dirigent
Rastislav Štúr dirigent
Jack Martin Händler dirigent
Igor Dibák
Carl Maria von Weber
Tibor Frešo
Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart
Dušan Martinček
Mikuláš Schneider-Trnavský
Egon Krák
Giovanni Sollima
Eugen Suchoň
Rondino pre klavír a sláčikový orchester
Concertino Es dur pre klarinet a orchester, op. 26
Malý klavírny koncert, op. 26 – 3. časť
Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur, KV 216 – 1. časť
Koncert pre klavír a orchester č. 12 A dur, KV 414 – 1. časť
Concertino pre flautu a sláčikový orchester
Piesne (výber)
Cross Walk Dancing pre barytónový saxofón a sláčikový orchester (premiéra)
Violoncelles, vibrez! pre dve violončelá a sláčikový orchester
Varila myšička kašičku ESD 88 (výber)

Slovenská filharmónia mladým