Pinchas Steinberg, dirigent

Koncert k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu


25. 1. 2018 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor (mužská časť)
Pinchas Steinberg
 dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Juraj Kukura rozprávač
Wolfgang Amadeus Mozart
Arnold Schönberg
Piotr Iľjič Čajkovskij
Symfónia g mol, č. 40, KV 550
Ten, kto prežil Varšavu, op. 46
Symfónia č. 6 h mol Patetická, op. 74

Wolfgang Amadeus Mozart je vnímaný zväčša ako slnečný autor; na vrchole jeho krátkej, zato však intenzívnej kariéry sa venoval aj trudnomyseľnejším námetom. Symfónia g mol je v tomto smere reprezentatívnym opusom. Ľudská nenávisť produkuje nespočetné varianty aktivít. Produkuje však aj akési sérum proti zvrátenosti myslenia človeka – sú to napríklad sugestívne umelecké diela. Obetiam holokaustu zasvätil svoju komornú kantátu z varšavského geta strojca „novej hudby“ 20. storočia Arnold Schönberg. Skepsa a nihilizmus ovládajú aj drámu 6. symfónie Piotra Iľjiča Čajkovského, úzkostnej labutej piesne tohto vášnivého muža a tvorcu.

IZRAEL_LOGO_SK_02