Il Cuore Barocco

Il Cuore Barocco


6. 2. 2018 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Il Cuore Barocco
Louise Leterme soprán
Margot Canale mezzosoprán
Matúš Šimko
tenor
Tomáš Šelc
barytón
Peter Zelenka, Adam Szendrei
husle
Mária Rendešová, Dorota Matejová
flauty
Maria Danneberg
viola da gamba
Tomáš Kardoš
basse de violon
Martin Gedeon
čembalo
Jakub Mitrík teorba
Marc-Antoine Charpentier Sonata à huit, H. 548
Cupido Perfido Dentr’al Mio Cor, H. 493
Concert pour 4 parties de violes, H. 545
Les Plaisirs de Versaille H. 480

Marc-Antoine Charpentier bol kultivovanou, vznešenou osobnosťou a šikovným stratégom. Po štúdiách v Ríme a návrate do Paríža sa stal chránencom Mari de Lorraine, zvanej aj Mademoiselle de Guise – sesternice kráľa Ľudovíta XIV. Táto mecenáška zabezpečila skladateľovi nielen ubytovanie a pracovné priestory, ale vzhľadom na monopol kráľovho chránenca Jeana Baptistu Lullyho sa starala aj o uvádzanie Charpentierových diel. Bol všestranným autorom, o čom svedčia jeho sonáty, pastorely (Cupido perfido…), koncerty aj opery.

Institut Francais Slovaquie