Martin Vanek

Hudobná prechádzka storočiami


26. 5. 2017 (Piatok) o 09:30, HA Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň SF,
Cena: 2 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel 
umelecký vedúci / husle
Martin Vanek moderátor
Hudobná prechádzka storočiami
Johann Sebastian Bach Brandenburský koncert č. 3 G dur, BWV 1048
1. časť Allegro
Antonio Vivaldi Koncert pre husle a sláčikový orchester č. 2 g mol, op. 8 RV 315 „L’Estate“ (Leto)
3. časť Búrka
Johann Sebastian Bach Gajdy
Luigi Boccherini Menuet
Wolfgang Amadeus Mozart Malá nočná hudba KV 525 – 1. časť
Antonín Dvořák Humoreska, op. 101
Benjamin Britten Simple symphony – 2. časť
Eugen Suchoň  Keď sa vlci zišli
Martin Petrík Concerto grosso č. 1
1. časť Allegro moderato (na melódiu piesne „Vymyslená“ od skupiny Elán)

Organizovaný koncert