76 SF foto zboru 19 11 2015 © Jan Lukas

Octet Singers


19. 4. 2016 (Utorok) o 19:00, HS Hudba a slovo
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Octet Singers
Jozef Chabroň
zbormajster
Michal Hvorecký 
hovorené slovo
Mikuláš Schneider-Trnavský
Ján Rosický
Ján Levoslav Bella
Jacobus Gallus Handl
Jacobus Gallus Handl
Ernest Schumera
Gioacchino Rossini
Franz Biebl
Missa Stella Matutina
Sacris solemnis
Otče náš
Ecce quomodo moritur justus
In nomine Jesu
Jubilate Deo
Ego sum panis vivus
Ave Maria

Kolektívny spev bol odpradávna jedným z najvýraznejších spôsobov, ako komunikovať so svetom. Či už to sú etnické skupinové spevy a tance, novodobá sakrálna hudba, alebo zborový profánny spev, v každej polohe je zborový spev jedným z najúčinnejších a neškodných psychoterapeutických prostriedkov. Svedčia o tom aj skromné, ale pôsobivé sakrálne diela uvedených autorov.