Jiří Bárta, violončelo

Veľkonočný koncert – J. S. Bach


22. 3. 2016 (Utorok) o 19:00, HS Hudba a slovo
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Jiří Bárta violončelo
Štefan Bučko 
hovorené slovo
Johann Sebastian Bach
Suita pre violončelo č. 3 C dur BWV 1009
Suita pre violončelo č. 5 c mol, BWV 1011

Suity Johanna Sebastiana Bacha určené sólovému violončelu sú jedným z hudobných divov sveta. Ide o dôkladne prekomponované útvary, ktoré však v prvom pláne poskytujú priam až psychoterapeutický účinok.