alfred_strejcek

Hudba a slovo II


14. 1. 2014 (Utorok) o 19:00, HS Hudba a slovo
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Graffovo kvarteto

Ctibor Bártek, bicie nástroje

Alfréd Strejček, recitácia

Janáček a jeho žiaci a milostná poézia jeho doby
Moravské zpěvy milostné
Leoš JanáčekPresto (verzia pre sláčikové kvarteto)
Jiří Wolker Pohádka Jony z cirku
Pavel HaasSláčikové kvarteto č. 2 Z Opičích hôr
Jiří Wolkervýber z milostnej poézie
Leoš JanáčekSláčikové kvarteto č. 2 Listy důvěrné
 Zaujímavé hudobno-slovné pásmo, zostavené z diel moravskej poézie a hudby. Janáčkove sugestívne skladby dopĺňajú verše mladého básnika Jiřího Wolkera a kvarteto skladateľa Pavla Haasa, ktorý v roku 1944 po strastiplnom terezínskom pobyte zahynul v Oswienčime.