prof. Bohdan Warchal

Hommage à Bohdan Warchal


25. 1. 2015 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,
Cena: 7 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
, umelecký vedúci / husle / dirigent
Juraj Alexander
, violončelo
Igor Fábera
, hoboj
François Couperin
Ladislav Kupkovič

Antonín Dvořák
Pièces en concert pre violončelo a sláčikový orchester – úprava Paul Bazelaire
Koncert pre hoboj a orchester
Serenáda pre sláčikový orchester E dur op. 22

François Couperin patril vo svojej dobe k profilujúcim skladateľom francúzskej hudby. Dodnes je známy ako excelentný clavesinista. Spoločne s Jeanom Philippom Rameauom ponúkol neprekonateľnú kolekciu filigránskych kompozícií určených clavesinu, respektíve čembalu. Načrel však aj do iných vôd, o čom svedčia jeho koncertantné diela pre rôzne nástroje. Ladislav Kupkovič: v šesťdesiatych rokoch mierne verejnosť provokoval extrémnymi experimentmi, napokon sa však na prekvapenie mnohých svojich vrstovníkov oddal klasickému spôsobu komponovania v starom dobrom durovo – molovom systéme. Skúsený skladateľ sa dôvtipne poihráva s hudbou majstrov 17., 18. a 19. storočia a dodáva súčasnému človeku optimizmus. Serenáda Antonína Dvořáka patrí k najšťastnejším dielam, aké vznikli v priebehu 19. storočia. Je takisto prejavom dobrej vôle a neutíchajúceho optimizmu.