HO2 Koncert v spolupráci so Slovenskou národnou galériou


6. 3. 2007 (Utorok) o 19:00, HO Hudba a obrazy
Malá sála SF,

Sinfonia Lahti Chamber Ensemble
Tuulia Ylönen, klarinet


Harri Ahmas, fagot 


Pertti Kuusi, lesný roh
Jyrki Lasonpalo, husle 


Krista Jäänsola, husle


Anna Kreetta Gribajcevic, viola
Ilkka Pälli, violončelo


Koncert z tvorby fínskych skladateľov s podporou Veľvyslanectva Fínskej republiky v SR


 


Bernhard Henrik Crusell                      


Koncertantné trio pre klarinet, fagot a lesný roh  F dur


Aulis Sallinen                                      


Sláčikové kvarteto č. 3 Aspekty smútočného pochodu Hintriikkku 


Harri Ahmas                                       


Clafacofonia pre klarinet, fagot a lesný roh 


Kalevi Aho                                         


Kvinteto pre klarinet a sláčikové kvarteto

Sinfonia Lahti Chamber Ensemble vznikol v roku 1986 z vybraných členov Symfonického orchestra Lahti vo Fínsku. Nemá ustálený počet členov. Zloženie súboru sa mení podľa požiadaviek skladieb, s ktorými vystupujú, siaha od duet až po zoskupenia desiatich a viacerých hráčov. Súbor sa predstavil na mnohých významných medzinárodných festivaloch – vo Fínsku, Rusku a Rakúsku. V lete 2003 ho mali možnosť počuť návštevníci Brahmsovej sály viedenského Musikvereinu.


Na debutové vystúpenie v Bratislave si SLCE vybrali program výlučne fínskych autorov, siahajúci od  obdobia klasicizmu až po súčasnosť. Klasiku zastupuje úvodné koncertantné trio z tvorby Bernharda Henrika Crusella, považovaného za najvýznamnejšieho predstaviteľa fínskej hudby pred veľkým Sibeliom.  Harri Ahmas pôsobí ako prvý fagotista Symfonického orchestra Lahti a popri tom aj komponuje so zameraním na tvorbu pre dychové nástroje. Záverečné klarinetové kvinteto Kalevi Ahoa poteší záujemcov o terén súčasnej komornej fínskej hudby.