HO1 Sláčikový koncert


29. 9. 2009 (Utorok) o 19:00, HO Hudba a obrazy
Slovenská národná galéria, Vodné kasárne,

Sláčikové kvarteto SKO


Ewald Danel, I. husle


Jarolím Ružička, II. husle


Peter Zwiebel, viola


Eva Čermanová, violončelo

Stanislav Moniuszko 


Sláčikové kvarteto č.1 d mol


Roman Berger             


Pesničky zo Zaolzia


Antonín Dvořák           


Sláčikové kvarteto F dur Americké op. 96