HO1 2006/2007


21. 11. 2006 (Utorok) o 19:00, HO Hudba a obrazy
Malá sála SF,

Ewald Danel, husle 

Martina Karnoková, husle 

Peter Zwiebel, viola

Eva Čermanová, violončelo 

Marián Bujňák, kontrabas 

Jozef Luptáčik ml., klarinet 

Peter Kajan, fagot 

NN, lesný roh                         

Antonín Dvořák Sláčikové kvinteto G dur op. 77

Franz Schubert Okteto pre dvoje huslí, violu, violončelo, kontrabas, lesný roh, fagot a klarinet F dur D 803   

Novinkou 58. koncertnej sezóny je cyklus troch komorných koncertov – Hudba a obrazy, ktorý je organizovaný v spolupráci so Slovenskou národnou galériou. Počas koncertu bude vystavené umelecké dielo zapožičané z galérie, štýlovo súvisiace s uvedenými skladbami.   

Na prvom koncerte sa hudobne predstavia vybraní členovia Slovenského komorného orchestra B. Warchala a Slovenskej filharmónie. Pod vedením Ewalda Danela predvedú unikátne Dvořákovo Sláčikové kvinteto G dur s kontrabasom z roku 1875. Skladateľ prihlásil kvinteto pod heslom Svému národu do konkurzu Umeleckej besedy o komorné diela. Dnes nik nepochybuje, že Dvořák konkurz právom vyhral. Myšlienkovo svieža a melodicky pôvabná skladba vznikala v bezprostrednej blízkosti opery Tvrdé palice a to je zrejme aj dôvod, prečo úvod pripomína nadľahčené operné predohry. Schubertovo Okteto F dur pre dychové a sláčikové nástroje napísal skladateľ roku 1824 na objednávku Ferdinanda, grófa Troyera, klarinetistu a člena hudobného personálu arcivojvodu Rudolfa. Okteto, právom veľmi populárne, bolo napísané v zmysle Troyerovej požiadavky podľa  Beethovenovho septeta. A hoci je okteto výrazne schubertovské, nezaprie miestami Beethovenov vplyv.