moyzesovo_kvarteto

Moyzesovo kvarteto


24. 6. 2014 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 7 €
MOYZESOVO KVARTETO
Stanislav Mucha, I. husle
František Török, II. husle
Alexander Lakatoš, viola
Ján Slávik, violončelo
Cyril Šikula flauta
Posledné kvartetá

Wolfgang Amadeus Mozart
Kvarteto pre flautu, husle, violu a violončelo D dur KV 285
Wolfgang Amadeus Mozart
Sláčikové kvarteto F dur KV 590
Edvard Hagerup Grieg
Sláčikové kvarteto g mol op. 27

Kvartetová zostava flauty so sláčikmi je doménou Francúzov. Wolfgang Amadeus Mozart Paríž dôsledne poznal, takže aj francúzske idiómy mu boli blízke. Flautová verzia kvarteta je samozrejme len istým variantom všeobecnejšie zaužívaného sláčikového kvarteta s prvými husľami namiesto flauty. Prvé husle u Mozarta ešte naozaj držia “prím”; u Edvarda Griega je už všetko inak. V Sláčikovom kvartete g mol počujeme naozaj celý, hoci aj mikroskopický orchester, prezentujúci nevšedné harmónie nevšednými technickými spôsobmi.