HM7 2012/2013


5. 2. 2013 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika, Moyzesovo kvarteto
Malá sála SF,
Posledné kvartetá

Moyzesovo kvarteto
Stanislav Mucha, I. husle
František Török, II. husle
Alexander Lakatoš, viola
Ján Slávik, violončelo
Daniel Buranovský, klavír

Franz Schubert
Sláčikové kvarteto G dur D 887
Alfred Schnittke
Klavírne kvinteto