HM7 2005/2006


28. 2. 2006 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Veronika Lackováklavír

Fryderyck Chopin  Nokturno č. 8 Des dur op. 25 č. 2

Juraj Beneš  Nokturno č. 3
Fryderyk Chopin   Nokturno č. 12 G dur op. 37 č. 2 
Juraj Beneš   Nokturno č. 8
Fryderyk Chopin   Nokturno č. 5 Fis dur op. 15 č. 2 
Juraj Beneš   Nokturno č. 5 – premiéra
Fryderyk Chopin  Nokturno č. 7 cis mol op. 27 č. 1
Juraj Beneš   Nokturno č. 2 – premiéra
Fryderyk Chopin   Nokturno č. 18 E dur op. 62 č. 2 
Juraj Beneš   Nokturno č. 7 – premiéra
Fryderyk Chopin   Nokturno č. 13 c mol op. 48 č. 1 

Veronika Lacková prichádza s unikátnym recitálovým projektom. V rámci dramaturgického prepojenia a „prelínania“ Chopinových Noktúrn a rovnomenných opusov jedného z najosobitejších slovenských skladateľov 2. polovice minulého storočia Juraja Beneša (1940 – 2004)  pracovala mladá slovenská klaviristka nielen s princípom kontrastu ale aj vzájomnej príbuznosti.

Juraj Beneš rád koketoval s hudbou starších období, nepatril však k populárnej vlne postmoderného „historizmu“. Zo starej hudby preberal jej vnútorné princípy, ktoré aplikoval do vlastného jazyka, vychádzajúceho z modernistických techník 2. polovice 20. storočia. Aj keď Juraj Beneš pri písaní svojich noktúrn nevychádzal zo známeho romantického konceptu, spojenie Beneš-Chopin je len zdanlivým paradoxom. Veronika Lacková ide totiž vo svojej interpretačnej štúdii za rámec konvenčnej predstavy o „príjemnom“ nokturne a spolu s Benešom odhaľujú hlbšie vrstvy „nočnej  hudby“, ktorej vznik i interpretáciu riadia podvedomé procesy a podprahové úrovne vnímania. Koncert je unikátny aj premiérovým uvedením troch Benešových Noktúrn.