HM07

Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions III.


26. 4. 2022 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Vstupenky Cena: 9 €
Annabel Hauk violončelo
Alexander Vorontsov klavír
Seho Young klavír
Robert Schumann
Ludwig van Beethoven
Päť kusov pre violončelo a klavír Vo folklórnom tóne, op. 102
Sonáta pre violončelo a klavír g mol, op. 5 č. 2
Franz Liszt
Sergej Prokofiev
Alexander Rosenblatt
Petrarcov sonet č. 104 z cyklu Roky putovania, rok II., Taliansko, S. 161 č. 5
Sonáta pre klavír A dur, op. 82 č. 6
Variácie na Paganiniho tému