János Palojtay, Annabel Hauk, Seho Young

Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions III.


26. 4. 2022 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 9 €
Annabel Hauk violončelo
János Palojtay klavír
Seho Young klavír
Robert Schumann
César Franck

Ludwig van Beethoven
Päť kusov pre violončelo a klavír Vo folklórnom tóne, op. 102
Sonáta pre violončelo a klavír A dur
Sonáta pre violončelo a klavír g mol, op. 5 č. 2
Franz Schubert / Franz Liszt Lob der Tränen, D. 711
Gretchen am Spinnrade, D. 118
Franz Liszt
Sonáta pre klavír h mol, S. 178

Rok pred napísaním koncertu pre violončelo skomponoval Robert Schumann komorné dielo Päť skladieb Vo folklórnom tóne pre violončelo alebo husle a klavír. Pôvodne husľová sonáta Césara Francka sa dočkala svojej verzie pre violončelo krátko po svojej premiére. Jules Delsart uprosil Francka a získal jeho povolenie na vytvorenie aranžmánu pre violončelo, v podobe ako ho poznáme dnes. Violončelista Jean-Pierre Duport sa zas postaral o uvedenie Sonáty Ludwiga van Beethovena pred samotným kráľom Friedrichom Wilhelmom II, ktorému sa dielo iste páčilo, keďže Beethovena veľmi štedro finančne odmenil. Fantazírovanie v hudobnej podobe prináša Sonáta h mol Franza Liszta, ktorý búra tradičné formové štruktúry sonátovej formy neustálou transformáciou tém.
Trojica mladých umelcov postupne debutuje vo významných sálach v Európe i USA. Annabela Hauk študovala v rodnom Nemecku i Bostone, odchovanec Lisztovej akadémie a salzburského Mozartea János Palojtay sa špecializuje i na interpretáciu súčasnej hudby a jazzu. Seho Young zvláda okrem dráhy klaviristu komponovať a aranžovať hudbu pre rôzne nástrojové obsadenia.