Martin Huba

Milan Kundera: Zradené testamenty


29. 3. 2022 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Vstupenky Cena: 9 €
Martin Huba rozprávač
Marcel Štefko
klavír
Jozef Horváth
1. husle
Július Horváth
2. husle
Martin Ruman
viola
Jozef Eliáš
klarinet
Karol Nitran 
lesný roh
Aleš Chutný
fagot
Milan Kundera: Zradené testamenty
Igor Stravinskij
Leoš Janáček
Suita z hudobno-tanečnej rozprávky Príbeh vojaka pre klavír, husle a klarinet (upr. I. Stravinskij)
Concertino pre klavír, dvoje huslí, violu, klarinet, lesný roh a fagot