Bas Jongen, violončelo

Beethoven, Schumann, Brahms, Strauss, Prokofiev


24. 5. 2016 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Bas Jongen violončelo
Anna Magdalena Kokits 
klavír
Ludwig van Beethoven
Robert Schumann
Johannes Brahms
Richard Strauss
12 variácií na Ein Mädchen oder Weibchen op. 66
Myrty op. 25 – č. 4 Du bist wie ein Blume
6 piesní op. 86 – č. 2 Feldeinsamkeit
Sonáta pre violončelo a klavír F dur op. 6
Chen Guang klavír
Robert Schumann
Sergej Prokofiev
Sonáta pre klavír č. 2 g mol op. 22
Sonáta pre klavír č. 7 B dur op. 83

Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions

Začiatkom 19. storočia nastalo v teréne žánrov a druhov výrazné vrásnenie v zmysle polarizácie hudobných útvarov na miniatúry a sonátové cykly. Iniciátorom bol aj v tomto smere Ludwig van Beethoven a jeho variačný cyklus pre violončelo a klavír. Robert Schumann a Johannes Brahms, veľkí ctitelia Ludwiga van… priviedli druh miniatúry a piesne k vrcholom. Tradícia veľkej sonáty však nezhasla a Robert Schumann, či mladý Richard Strauss o ňu statočne zabojovali, aby prekyprili pôdu napríklad aj Sergejovi Prokofievovi.