pavel_steidl

Steidl, Prochác


28. 4. 2014 (Pondelok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Pavel Steidl, gitara
Eugen Prochác, violončelo
Nicoló Paganini
Sonáta č. 2 D dur pre husle a gitaru z cyklu Centone di Sonate
Sonáty a Ghiribizzi pre gitaru sólo
Štěpán Lucký
Duo concertante pre violončelo a gitaru
Ross Edwards

Djanaba pre violončelo a gitaru
Gaspar Cassadó
Intermezo e Danza finale zo Suity pre violončelo sólo
Pavel Steidl
Hommage á Jana Obrovská pre gitaru sólo
Radamés Gnattali
Sonáta pre violončelo a gitaru
 Gitarista Pavel Steidl a violončelista Eugen Prochác – dvaja hudobníci, nádherne posadnutí sýtosťou hudobnej a zvukovej imaginácie. Ich kooperácia je zárukou mimoriadneho zážitku, hraničiaceho určite aj s istým zdravým tranzom …takého, aký (našťastie? – alebo žiaľ?) dnes často neprežívame.