HM5 2006/2007


27. 2. 2007 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,

Milan Radič, viola


Paul Gulda, klavír


Adriana Kučerová, soprán

Robert Schumann                                


Motýle, dvanásť klavírnych skladieb s introdukciou op. 2


Robert Schumann                                


Rozprávkové obrazy, štyri skladby pre violu a klavír op. 113


Leoš Janáček                                        


Říkadlá pre hlas, violu a klavír


Johannes Brahms                                


Sonáta pre violu a klavír č. 2 Es dur op. 120

Najvyššou umeleckou métou Roberta Schumanna boli síce veľké vokálne diela, avšak to, čo dosiahol v oblasti komornej hudby, sa stalo métou pre mnohých jeho nasledovníkov.  Ešte z čias Schumannových štúdií v Heidelbergu pochádza raný cyklus dvanástich klavírnych skladbičiek určený deťom – Papillons / Motýle op. 2 (1830-31). Ako predloha mu slúžili Schubertove valčíky a tance, ako aj slávne Weberovo Vyzvanie do tanca.  Presne o dvadsať rokov neskôr vznikli romantické skladby pre violu a klavír – Märchenbilder / Rozprávkové obrazy op. 113, podávajúce obraz skladateľa v šťastnom a úspešnom období, ale zároveň zmietaného vnútorným nepokojom. Miestami akoby sa vynárali umelcove reminiscencie  na vlastné detstvo.  Z detskej inšpirácie vznikli roku 1925 aj Janáčkove Říkadlá. Vo výbere z nich  sa predstaví sopranistka Adriana Kučerová, predstaviteľka  najmladšej generácie sólistov Opery SND. Absolvovala štúdium spevu na bratislavskej VŠMU a Národnom konzervatóriu v Lyone. Z viacerých ocenení spomenieme 1. miesto spolu s ďalšími tromi cenami na prestížnej súťaži Hans Gabor Belvedere vo Viedni v roku 2005. 


Paul Gulda – syn slávneho klaviristu Friedricha Guldu -  nie je bratislavskému publiku neznámy.  V roku 2002 účinkoval ako sólista so Slovenskou filharmóniou v Šostakovičovom 2. klavírnom koncerte. Umelec známy aj svojimi dirigentskými aktivitami sa tentokrát predstaví ako  klavírny partner vynikajúceho slovenského violistu. Milan Radič od roku 1988 pôsobí ako prvý violista Mozarteum orchestra v Salzburgu, pravidelne spolupracuje s Cameratou Salzburg či Bayerische Staatsoper v Mníchove. Brahmsovu, pôvodne klarinetovú sonátu op. 120 uvedú v autorskej verzii pre violu a klavír.  Romantické dielo plné lyrických a vrúcnych pasáži zaznieva z európskych koncertných pódií často a je veľkým sústom pre oboch komorných partnerov.