Kiril Stoyanov, bicie nástroje

Vivaldi, Furst, Xenakis, Stoyanov, Reiffeneder


5. 4. 2016 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Albert Hrubovčák trombón
Kiril Stoyanov
bicie nástroje
Peter Kosorín
bicie nástroje
Antonio Vivaldi / Kiril Stoyanov
Paul Walter Furst
Iannis Xenakis
Kiril Stoyanov
Wolfgang Reiffeneder
Sonáta č. 6 pre trombón a marimbu
Tromboncussion, pre trombón a perkusie
Rebonds B
Tri miniatúry
Crossover

Rytmus a metrum sú základom akejkoľvek hudby. Bicie a perkusívne nástroje preto uvádzajú človeka ku koreňom hudby a hudobnosti. V prepojení na prierazný zvuk trombónu vzniká očarujúci efekt, hraničiaci čiastočne s tranzom. Či už ide o transkripcie klasiky, alebo pôvodiny, výsledok je vždy nezabudnuteľným zážitkom.