HM4 Koncert v spolupráci s The International Holland Music Sessions


13. 2. 2007 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,

Petr Nouzovský, violončelo


Matej Arendárik, klavír


Reinis Zarins, klavír

Bohuslav Martinů                                


Variácie na tému Rossiniho pre violončelo a klavír H. 290


Zoltán Kodály                                     


Sonáta pre sólové violončelo op. 8


Sergej Rachmaninov                            


Variácie na tému Corelliho op. 42


Igor Stravinskij                                    


Tri časti z baletu Petruška

The International Holland Music Sessions pôsobí na medzinárodnej hudobnej scéne už od roku 1988. Každoročne organizuje majstrovské kurzy aj koncertné turné pre talentovaných mladých hudobníkov z viacerých európskych krajín. Tentokrát sa pod ich patronátom v Bratislave predstaví český violončelista Petr Nouzovský, veľká nádej českej violončelovej školy. V súčasnosti študuje na Akadémii múzických umení v Prahe v triede Miroslava Petráša. Je víťazom viacerých súťaží ako napr. Concertino Praga, Súťaž Bohuslava  Martinů, ako aj Medzinárodná súťaž v Brne.  Veľmi úspešným bol jeho recitál na Pražskej jari.  Vo variáciach  Bohuslava Martinů mu bude komorným partnerom vynikajúci slovenský klavirista Matej Arendárik, laureát súťaže Agnopoli v Taliansku.  Študoval na konzervatóriu v Žiline u prof. Švárnej a na AMU v Prahe u prof. Lapšanského.


Zoltán Kodály je spolu s Bartókom a Ligetim  najvýznamnejším predstaviteľom maďarskej hudby 20. storočia.  Bol nielen aktívnym skladateľom, alej aj etnomuzikológom a pedagógom. Ako skladateľ vychádzajúci z folklórnej tradície svojho národa výrazne obohatil žáner orchestrálnej, vokálno, vokálno-inštrumentálnej či komornej hudby.  Zaujímavosťou dramaturgie bude uvedenie sólovej violončelovej sonáty op. 8, ktorú skomponoval Kodály v roku 1915.   


Litovský klavirista Reinis Zarins po štúdiách na Litovskej hudobnej akadémii u Raffiho Karajaňana pokračoval u Borisa Bermana na Univerzite Yale v USA. Víťaz domácich súťaží, ako aj súťaže B. Smetanu v Plzni uvedie v Redute majstrovský program ruských autorov. Posledné klavírne dielo Sergeja Rachmaninova - dvadsať variácií na barokovú tému La Folia, ktorú využil Corelli vo svojej husľovej Sonáte op. 5 č. 12, je akousi duchovnou prípravou Rachmaninova na neskoršiu Rapsódiu na tému Paganiniho.  Petruška Igora Stravinského vznikla pôvodne ako baletná partitúra, v mnohých však evokuje formu klavírneho koncertu s orchestrom. Nie bežne zaznieva z koncertných pódií jej komorná klavírna podoba. Rytmická, pulzujúca skladba využívajúca prvky tradičnej ruskej hudby je náročnou výzvou pre každého interpreta.