HM4 Beethovenove klavírne sonáty


24. 1. 2006 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Daniela Varínska, klavír
Ludwig van Beethoven
Sonáta č. 1 f mol op. 2 č. 1
Sonáta č. 15 D dur Pastorale op. 28
Sonáta č. 22 F dur op. 54 
Sonáta č. 28 A dur op. 101

Beethoven je v súčasnosti údajne najhranejším autorom. Aj keď široká verejnosť ho vníma predovšetkým ako symfonika, akademicky vzdelaní hudobníci určite nezabúdajú na jeho 32 klavírnych sonát, ktoré sú dodnes „učebnicami“ hudobných foriem na školách po celom svete. V žiadnom prípade však nejde o akýsi didaktický súbor. Beethoven postavil klavírnu sonátu na úroveň svojich symfónií, povýšil ju na umelecky náročný žáner,

v ktorom prezentuje tie najvážnejšie myšlienky a dôležité riešenia, sprostredkujúc tie najhlbšie pocity. Tak ich vnímame aj dnes a neustále v nich objavujeme novú krásu. V období, keď sa Beethoven začal venovať komponovaniu klavírnych sonát, začínal sa  klavír – vďaka zmenám v mechanike – vymaňovať

z pozície populárneho domáceho nástroja a stával sa vhodnou formou prezentácie virtuózov. 32 rôznorodých kompozícií zrejme navždy zaručilo Beethovenovi titul najväčšieho skladateľa klavírnych sonát.

Klaviristka Daniela Varínska aj v tejto sezóne pokračuje

v exkluzívnom projekte uvádzania Beethovenových sonát a treba povedať, že je naozaj ich „povolanou“ interpretkou.