HM4 2009/2010


12. 1. 2010 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Koncertná sieň Dvorana VŠMU,

Moyzesovo kvarteto, komorný súbor mesta Skalica


Stanislav Mucha, I. husle


František Török, II. husle


Alexander Lakatoš, viola


Ján Slávik, violončelo


Ivan Gajan, klavír

Ludwig van Beethoven   


Sláčikové kvarteto f mol Quartetto serioso op. 95


Ilja Zeljenka                      


Sláčikové kvarteto č. 14 (2006)


Robert Schumann            


Klavírne kvinteto Es dur op. 44