Mucha Quartet

Zeljenka Moyzes Piaček


8. 2. 2022 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 9 € Koncert sa koná v režime OP*
Mucha Quartet
Juraj Tomka
1. husle
Jozef Ostrolucký
2. husle
Veronika Kubešová
viola
Pavol Mucha
violončelo
Magdaléna Bajuszová klavír
Ilja Zeljenka
Mikuláš Moyzes
Marek Piaček
Ilja Zeljenka
Sonáta pre klavír č. 21 Otázky bez odpovedí
Sláčikové kvarteto č. 2 a mol
Päť štúdií pre klavírne kvinteto
Klavírne kvinteto č. 1

Ilja Zeljenka, ktorý vo svojom kompozičnom štýle dospel k originálnym harmonickým a metrorytmickým riešeniam, venoval Klavírnu sonátu č. 21 svojmu priateľovi a jednému z najuznávanejších slovenských maliarov – Rudolfovi Filovi. Sláčikové kvartetá Mikuláša Moyzesa reflektujú skladateľov zrelý kompozičný štýl, v ktorom asimiloval niektoré prvky európskych smerov – folklorizmu, neoklasicizmu a rozširovania tonálnych vzťahov. Uvedenie klavírnych kvintet od Mareka Piačka a Ilju Zeljenku ponúka možnosť zaujímavej konfrontácie uchopenia tejto hudobnej formy; Zeljenka bol jedným z Piačkových mentorov na jeho ceste k experimentálnej tvorbe.
Etablovaní slovenskí umelci – klaviristka Magdaléna Bajuszová a komorné teleso zložené z mladých hudobníkov Mucha Quartet zanietene propaguje domácu tvorbu na Slovensku i v zahraničí.


* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 2/2022: OP – očkovaní, po prekonaní Covid-19