Ole Christian Haagenrud, klavír

Lutosławski, Schubert, Tveitt, Grieg, Debussy


1. 3. 2016 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Marta Kowałczyk husle
Somi Kim 
klavír
Witołd Lutosławski
Franz Schubert
Partita pre husle a klavír (1984)
Fantázia pre husle a klavír C dur D. 934
Ole Christian Haagenrund klavír
Geirr Tveitt
Edvard Hagerup Grieg
Claude Debussy
Franz Liszt
50 ľudových melódií z Hardangeru op. 150 – Čestné uvítanie
Lyrické kusy op. 54 – č. 4 Nokturno
Obrazy I. – č. 2 Odrazy vo vode
Sonáta h mol pre klavír S. 178

Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions

Witold Lutosławski bol vedúcou osobnosťou hudby 20. storočia. Vedel dokonale spojiť archaické a novodobé hudobné idiómy do vyváženého celku. Franz Schubert hľadal nové možnosti, akými by bolo možné inovovať beethovenovský sonátový princíp. Jeho Fantázia C dur zaujme najmä svojou veľkorysou šesťčasťovou štruktúrou. Nórsky skladateľ Geirr Tveitt bol imoriadne produktívnym autorom. Žiaľ drvivá väčšina jeho skladieb bola zničená pri požiari, ale aj to, čo sa zachovalo, svedčí o nápaditosti v práci s nórskym folkórom. Lyrické skladby Edvarda Griega sú akýmsi denníkom nórskeho hrdinu, ktorý citlivo reagoval na množstvo podnetov. Claude Debussy takisto reagoval na mimohudobný svet, postupoval však rafinovane ako symbolista.