Mosa Trio © Went&Navarro

Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions II


23. 1. 2018 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Mosa Trio
Alexandra Van Beveren husle
Paul Stavridis violončelo
Bram de Vree klavír
Joseph Haydn
Maurice Ravel
Sam Wamper
Dmitrij Šostakovič
Trio pre husle, violončelo a klavír Es dur, Hob. XV:36
Trio pre husle, violončelo a klavír a mol
Portrait of Light
Trio pre husle, violončelo a klavír e mol, op. 67

Joseph Haydn je priekopníkom v niekoľkých hudobných žánroch. Popri symfóniách a sláčikových kvartetách výrazne zabojoval o budúcnosť klavírneho tria, teda inovovanej triovej sonáty. V Haydnových stopách kráčalo veľa autorov 19. storočia. K ďalším inováciám došlo v tvorbe 20. storočia. Diela dnešného koncertu prinášajú tri originálne autorské poetiky: introspektívne Trio a mol Mauricea Ravela, prierazné dielo Portrét svetla Sama Wampera a expresívne a tragické Trio e mol Dmitrija Šostakoviča.