HM3 2006/2007


30. 1. 2007 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Daniela Varínska, klavír                                                                    

Ludwig van Beethoven                        


Sonáta č. 11 B dur op. 22


Sonáta č. 17 d mol op. 31 č. 2


Sonáta č. 13 Es dur op. 27 č. 1


Sonáta č. 31 As dur op. 110 

Séria 32 klavírnych sonát Ludwiga van Beethovena  predstavuje v kontexte hudobného vývoja mohutný masív, ktorý dodnes čnie vysoko nad terén. Autor poskytol dokonalú, výstižnú a vyčerpávajúcu správu o tom, čo všetko môže sonáta znamenať od čias Domenica Scarlattiho až k časom Franza Liszta. Beethoven bol všímavým a vďačným dedičom, ale bol aj prorokom. Vyskúšal množstvo sonátových modelov, pričom však stále forsíroval stratégiu dynamického evolucionizmu. Sonáty B dur a Es dur patria k neutrálnejším vzhľadom k eruptívnym ambíciám Beethovena. V Sonáte d mol už skladateľ „experimentoval“ (recitatívne plochy v prvej časti). Sonáta As dur so strhujúcou fúgou a jej inverziou už predstavuje Beethovena – novátora (a zároveň Beethovena – „bachovca“).


Predposledný zo série Beethovených klavírnych sonát uvedie „prvá dáma“ slovenskej klavírnej interpretačnej školy – krehká a zároveň dynamická Daniela Varínska.