HM03

Taktakišvili Martinů Schulhoff Prokofiev


18. 1. 2022 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 9 € Koncert sa koná v režime OP*
Ivica Gabrišová flauta
Maroš Klátik klavír
Otar Taktakišvili
Bohuslav Martinů
Ervín Schulhoff
Sergej Prokofiev
Sonáta pre flautu a klavír
Sonáta pre flautu a klavír, H.306
Sonáta pre flautu a klavír
Sonáta pre flautu a klavír D dur, op. 94

Gruzínsky skladateľ Otar Taktakišvili je známy najmä vďaka svojej Flautovej sonáte z roku 1968, no skomponoval aj niekoľko opier, symfónií, klavírnych, husľových a violončelových koncertov. Medzi najobľúbenejšie komorné diela Bohuslava Martinů patrí aj jeho Flautová sonáta, v ktorej sa naplno prejavuje autorova neoklasicistická elegancia, harmonické bohatstvo a kontrapunktická vynaliezavosť. Český progresívny skladateľ 1. polovice 20. storočia, Ervín Schulhoff, je autorom podmanivej Flautovej sonáty s prvkami ľudovej hudby, impresionizmu i jazzu. Expresívny Opus 94 Sergeja Prokofieva, ktorý obsahuje alúzie na iné jeho diela, sa preslávil vo verzii pre husle a klavír, ktorú skladateľ vytvoril na návrh Davida Oistracha. Flautistka Ivica Gabrišová sa venuje sólovej i komornej hre, pričom spolupracuje s významnými domácimi i zahraničnými umelcami a komornými zoskupeniami. Vyhľadávaný klavirista Maroš Klátik pravidelne účinkuje na koncertoch i festivaloch ako sólista aj komorný hráč. Nahral profilové CD s dielami V. Godára a M. Burlasa.


* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 2/2022: OP – očkovaní, po prekonaní Covid-19