HM3 Bratislavské gitarové kvarteto

Bratislavské gitarové kvarteto


3. 12. 2019 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Bratislavské gitarové kvarteto
Martin Krajčo gitara
Miloš Slobodník gitara
Yorgos Nousis gitara
Radka Krajčová gitara
Petra Noskaiová mezzosoprán
Peter Vrbinčík viola
Leo Brouwer Paisaje Cubano con Rumba pre gitarové kvarteto
Canciones Amatorias pre mezzosoprán a gitaru
Vladimír Godár La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide pre violu a gitaru
Manuel de Falla Siete Canciones populares Españolas pre mezzosoprán a gitaru
Leo Brouwer Los Caminos del Viento
Paisaje Cubano con Lluvia pre gitarové kvarteto
Vladimír Godár Suňíčko – cyklus záhoráckych piesní pre hlas a gitaru
Manuel de Falla El Amor Brujo pre mezzosoprán a gitarové kvarteto (upr. Martin Krajčo)

Kubánsky skladateľ Leo Brouwer je jedným z novodobých symbolov gitarovej hudby. Hoci sa v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia horlivo zaoberal štúdiom diel európskej avantgardy, rodený Havančan nikdy nezabudol na to, že etnická hudba a gitara sú pre ľudí z Latinskej Ameriky symptomatickým nástrojom. Slovenský autor Vladimír Godár patrí do kategórie hudobníckych mystikov. Zdroje tvorivej energie hľadá (a úspešne nachádza) v sfére mýtických idiómov a tým otvára interpretovi aj poslucháčovi brány k poznaniu hlbinných duševných energií. Hudba ďalekej minulosti alebo záhorácky folklór tak nachádzajú kontaktné plochy a pôsobia v dokonalej harmónii. Španiel Manuel de Falla sa na jednej strane zaoberal ibérskym etnickým materiálom, na strane druhej sa počas štúdií v Paríži usiloval vyrovnať s impulzami zo strany Clauda Debussyho a Mauricea Ravela. Diela uvedené na tomto koncerte inklinujú viac k prvej z naznačených inšpiračných sfér.
Bratislavské gitarové kvarteto patrí k renomovaným súborom svojho druhu. Spolupracovalo s osobnosťami gitarovej hudby ako Leo Brouwer a Costas Cotsiolis. Mezzosopranistka Petra Noskaiová pravidelne účinkuje so súbormi starej hudby (Pražskí madrigalisti, Musica aeterna) a spoluúčinkuje v historických predvedeniach barokových opier. Violista Peter Vrbinčík je manažérom a členom súboru Solamente Naturali.