HM2 2005/2006


22. 11. 2005 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Karinovo klavírne trio
Ján Timčák
husle
Teodor Brckoviolončelo
Tomás Nemecklavír

Joseph Haydn
Klavírne trio g mol Hob. XV: 1
Ludwig van Beethoven
Klavírne trio Es dur op. 1 č. 1
Vladimír Godár
Talizman (Nokturno pre klavírne trio)
Johannes Brahms
Klavírne trio C dur op. 87

Klavírne trio je vždy zoskupením troch výrazných osobností, často so sólistickými ambíciami. Nie je tomu inak ani v prípade mladého slovenského telesa, ktoré zastrešuje troch talentovaných inštrumentalistov, absolventov Vysokej školy múzických umení. Klavirista Tomáš Nemec študoval v triede Mariana Lapšanského a je laureátom viacerých medzinárodných interpretačných súťaží: F. Liszta v Budapešti, F. Chopina v Mariánskych Lázňach, Hummelovej súťaže, TIJI-UNESCO v Lisabone. Huslista Ján Timčák, v súčasnosti člen Slovenskej filharmónie, má za sebou úspešné štúdium na Konzervatóriu v Košiciach, VŠMU v Bratislave a napokon na Vysokej hudobnej škole vo Viedni. Má početné skúsenosti s prácou vo viacerých renomovaných rakúskych orchestroch. Violončelista Boris Bohó pôsobí v orchestri Cappella Istropolitana. Napriek mladému veku už vystúpil ako sólista s viacerými slovenskými orchestrami a ako komorný hráč sa objavil v niekoľkých medzinárodných zostavách. Pôsobivú klasickú dramaturgiu doplní jedno z najzaujímavejších diel slovenskej komornej literatúry – Talizman od Vladimíra Godára.