HM1 Koncert v spolupráci s The International Holland Music Sessions


28. 11. 2006 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,

Satu Paavola, klavír  


Evgeny Sorkin, husle


Ivan Rudin, klavír

Wolfgang Amadeus Mozart  Sonáta pre klavír B dur KV 281


Claude Debussy  Images oubliées


Sergej Tanejev  Prelúdium a fúga gis mol op. 29


Sigismund Thalberg  Veľké capriccio na motívy z Belliniho opery Námesačná op. 46


Johannes Brahms Sonáta pre husle a klavír č. 1 G dur op. 78


Ernest Chausson Poéma op. 25 (verzia pre husle a klavír)


Mladá fínska klaviristka Satu Paavola sa len nedávno objavila na medzinárodných pódiách. Pozornosť vzbudila svojou sviežou hrou, tvorivou spontaneitou a zanietenosťou prejavu.  Paavola si na počesť Mozartovho veľkého výročia zvolila klavírnu sonátu B dur, ktorú skomponoval Mozart  v Salzburgu ako 21-ročný. Zmysel pre zvukovú farebnosť preukáže jej interpretačný pohľad na Debussyho. Hudobný intelekt vynikne zasa v Tanejevovej kontrapunktickej skladbe. Polorecitál zavŕši virtuóznym Veľkým capricciom na motívy Belliniho z tvorivej dielne Sigismunda Thalberga. 


Laureát a víťaz viacerých medzinárodných husľových súťaží Evgeny Sorkin má za sebou napriek veku početné sólistické vystúpenia v Austrálii, na Novom Zélande, v Rusku, USA, Nemecku, Taliansku, Turecku, Chorvátsku, Fínsku, Grécku, Litve, Holandsku a Bielorusku. Evgeny Sorkin spolu s klaviristom Ivanom Rudinom sú absolventmi Čajkovského konzervatória v Moskve. Svoj polorecitál začnú prvou Brahmsovou husľovou sonátou. Celkový charakter tohto diela he väčšinou melancholický. Zaujímavou je posldná časť, v ktorej Brahms použil citáciu melódie zo svojej dávenjšej piesne Regenlied. ktorej dažďové kvapky možno počuť v klavírnom sprievode. Záverečnou bodkou koncertu bude nádherná skladba Ernesta Chaussona, ktorú pôvodne napísal pre husle a orchester, ale veľmi často sa hráva s klavírom. Niekedy vo veľmi pochmúrnej nálade, vzápätí energikej hudbe plnej jasu a farieb, ukazuje celé spektrum výrazových možností huslí a sprievodného klavíra.