HM1 Koncert v spolupráci s Francúzskym inštitútom


11. 10. 2005 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,

Istropolis Quintet
Marián Turner, flauta
Igor Fábera, hoboj
Jozef Luptáčik ml., klarinet
Branislav Hózlesný roh
Roman Mešina, fagot
Michel Sadanowskygitara
Thierry Lèbregitara

Mikuláš Moyzes
Dychové kvinteto B dur
Jacques Ibert
Trois pieces breves
Paul Hindemith
Kleine Kammermusik für Bläser op. 24 č. 2
Dave Brubeck
Take Five
Edward Hagerup Grieg
Variácie na nórsky tanec
Johann Sebastian Bach
Ária z Talianskeho koncertu
Pastorale
Django Reinhardt
Swing 39
Nuages
Minor swing

Prvý koncert z dramaturgických noviniek Slovenskej filharmónie. V novej sezóne sme aj v duchu medzinárodného trendu viac načreli do bohatého repertoáru komornej literatúry. Vo svete preplnenom množstvom špičkových nahrávok koncertnej a symfonickej hudby sa totiž ako reakcia na infláciu „veľkoorchestrálnych“ žánrov stále viac objavuje potreba intimity, múdrosti a priezračnej hĺbky komornej hudby. V sérii koncertov Komorné utorky vám ponúkame tri cykly: Stará hudba, Sláčikové kvartetá a Hudobná mozaika.


Prvú hudobnú mozaiku vytvoria dve telesá: gitarové duo a dychové kvinteto.


Gitara síce patrí k všeobecne najrozšírenejším a najpopulárnejším hudobným nástrojom, napriek tomu sa na koncertných pódiách neobjavuje často. O to atraktívnejšie vyznievajú koncerty rôznych gitarových zoskupení, ktoré nemôžu množstvom ani šírkou repertoáru konkurovať klasickým komorným zostavám, a tak často siahajú po transkripciách. Ich  koncerty bývajú práve preto okorenené milou dávkou exhibície a neformálnej koncertnej atmosféry. Michel Sadanowsky a Thierry Lèbre si zvolili efektný program transkripcií a úprav. Bacha a Griega doplní klasik francúzskej džezovej gitary Django Reinhardt a najväčší hit cool-jazzového klaviristu Davea Brubecka Take Five.

Dychové kvinteto Istropolis Quintet založili roku 1984 členovia dvoch orchestrov – Slovenskej filharmónie a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Špičkové slovenské kvinteto uvedie pôvodný repertoár pre túto dychovú zostavu.