HM11 Beethovenove klavírne sonáty


18. 4. 2006 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Daniela Varínska, klavír

Ludwig van Beethoven
Sonáta  A dur op. 2 č. 2
Sonáta č. 27 e mol op. 90
Sonáta č. 16 G dur op. 31 č. 1

Sonáta č. 8 c mol Patetická op. 13

Kolekcia 32 klavírnych sonát Ludwiga van Beethovena je jedným z najcennejších skvostov klenotnice dejín hudby. Je svedectvom skladateľovho búrlivého vývoja a radikálneho odklonu od dobových praktík a manier. Na druhej strane však tento úchvatný blok geniálnych inšpirácií predstavuje dejinný vývoj v jeho celistvosti; nielen lineárny pohyb vpred je pre vývin hudobného myslenia rozhodujúci. Pôsobivé sú tvorivé návraty, komunikácia s časmi údajne zašlými. Beethovenove sonáty – a najmä tie vrcholné (napríklad dvojčasťová Sonáta e mol) – sú presne takýmto typom komunikácie. Beethoven teda ponúka haydnovský esprit a zmysel pre detail (Sonáty A dur a G dur), afektívnu gestiku a komorný, vnútorný dramatizmus (Patetická sonáta c mol), náznaky nových poetických koncepcií 19. storočia (Sonáta e mol).