HM10 2012/2013


23. 4. 2013 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika, Moyzesovo kvarteto
Malá sála SF,
Moyzesovo kvarteto
Stanislav Mucha, I. husle
František Török, II. husle
Alexander Lakatoš, viola
Ján Slávik, violončelo
Nicola Bulfone, klarinet, basetový roh
Posledné kvartetá

Ludwig van Beethoven
Sláčikové kvarteto F dur op. 135
Ladislav Burlas
Sláčikové kvarteto č. 3
Girolamo Salieri
Andante con variazioni pre klarinet a sláčikové kvarteto
Wolfgang Amadeus Mozart
Kvinteto pre klarinet, dvoje huslí, violu a violončelo A dur KV 585